Familiekwestie


Hulpverlening 

in gezinssystemen

bij de gevolgen van

een complexe

scheiding 

Welkom bij FamiliekwestieVoor wie


Werk je in een wijk of gebiedsteam met jeugd en gezinnen? Kom je in je werk gezinnen tegen waarbij jongeren en/of kinderen in de knel lijken te zitten vanwege een conflict zoals echtscheiding, huiselijk geweld, problematiek van één van de ouders, relatie problemen tussen ouders, of iets dergelijks?

Zijn de relaties beschadigd of verstoord en zijn er communicatieproblemen? (zie voorbeelden)


Dan kun je gebruik maken van het aanbod van Familiekwestie. Zie ook de pagina voor verwijzers


Bent u een ouder/verzorger? Kijk dan op de pagina informatie voor gezinnen voor meer informatie


Ben je een jongere? Kijk dan op deze pagina voor meer informatie


Waarom onderscheidend

Het aanbod van Familiekwestie is uniek en onderscheidend doordat het mediation methodieken combineert met evidence based (jeugd-)hulpverleningsinterventies.


Werkwijze

De kwesties worden besproken in  een vertrouwelijke setting. De mediator is onafhankelijk en neutraal en is er voor alle betrokkenen. Er wordt gezorgd voor een evenredige inbreng en balans. Binnen de gesprekken wordt besproken wat nooit eerder besproken is en daar vanuit  wordt bekeken welke nieuwe richtingen kunnen worden ingeslagen. De oorzaak van de verstoorde communicatie komt aan de orde en er wordt bekeken welke aanpassingen nodig zijn om dit in de toekomst te voorkomen. 


Effect

Familiekwestie biedt clienten de gelegenheid zelf hun oplossingen vorm te geven. Het biedt betrokkenen perspectief en geeft ouders vertrouwen in bijvoorbeeld hun rol als ouders, als partners in hun manier van communiceren en omgaan met conflicten. Het biedt kinderen en jongeren vertrouwen in hun ouders. Familiekwestie biedt mediation voor gezinnen.

In gezinssituaties waar de communicatie verstoord is, waar niet of op een negatieve manier met elkaar gesproken wordt. En waar kinderen in de knel dreigen te komen of dat al zitten.

Het gaat om situaties waarin de relatie tussen ouders of de relatie tussen ouders en kinderen op het spel staat. 

 

 

Familiekwestie biedt ook crisisinterventie bij conflictsituaties tussen een jongere en zijn ouders waarbij de (adolescente) jongere wil weglopen (of dat al doet) of dreigt weggestuurd te worden vanwege het conflict. Het kan zijn dat het contact zo verstoord is dat de jongere op straat dreigt te komen of in een instelling moet gaan wonen.

Familiekwestie kan ingeschakeld worden in dergelijke situaties om met het gezin aan de gang te gaan. Met behulp van mediation wordt een gezinsgesprek (of meerdere) georganiseerd waarbij de crisis besproken wordt. Het risico op dakloosheid wordt opgeheven en er wordt een nieuw toekomstperspectief gecreëerd.
Door de meerzijdig partijdigheid van de familiemediators, de kennis van familie -communicatiepatronen en de risico’s van jeugddakloosheid kan het gezin geholpen worden uit de conflictsituatie te komen.

 

Voor situaties waarin geen kinderen zijn betrokken en waar tussen partners communicatie of relatieproblemen zijn of waar echtscheiding aan de orde is wordt verwezen naar www.geleynsemediation.nl

Geleynse Mediation

 

De familiemediators zijn geregistreerde MfN-mediators en jeugdhulpverleners. Lees  verder bij [hyperlink page 3]
Familiekwestie is een gecontracteerde jeugdhulpverleningsaanbieder in Friesland. Hierdoor kan er door de wijk- en gebiedsteams naar deze (preventieve) interventie verwezen worden.

Indien nodig verwijzen wij na het hulpverleningstraject door naar een andere vorm van (jeugd)hulpverlening.

Voor wie

Gezinnen met kinderen en/of adolescente jongvolwassenen woonachtig in Friesland. Er zijn geen contra-indicaties.
Overleggen? Bel voor een vrijblijvend overleg:
Hans Geleynse, 0645002877 of mail naar info@familiekwestie.nl