Hoe werkt dat, mediation?

 

Voordat mediation start, maken we eerst kennis.

Dit is vaak het eerste contact dat we hebben en is face-to-face of telefonisch. 

 

Hierin verkennen we of je mediation met mij als mediator ziet zitten. Maar ook of ik zelf vind of ik de aangewezen persoon ben om jullie een traject te doen. Vertrouwen is een belangrijk gegeven hierbij.

 

De intake

Als ik bij de kennismaking met betrokkenen heb afgesproken een start met mediation te maken, beginnen we met een intake. Hierin wil ik als mediator een goed beeld van jullie situatie krijgen. Wat speelt er, waar wil je het met de ander(en) over hebben. In dit gesprek kun je ook de impact duidelijk maken die het conflict op je heeft. In dit gesprek verkennen we ook scenario's: wat zijn de thema's waar de gesprekken over moeten gaan. Bijvoorbeeld: hoe wordt er gecommuniceerd tussen de ouders? hoe worden de kinderen betrokken in het traject? Hoe kan er een beter fundament onder het ouderschap komen.  Tot slot bepalen we in dit gesprek of tussen jullie als betrokkenen en mij als mediator vertrouwen is om de mediation verder in gang te zetten.

 

Het gezamenlijk gesprek

In dit gesprek krijgen jullie als betrokkenen de gelegenheid je verhaal te doen. Het feit dat ik er als mediator als onafhankelijke derde bij aanwezig ben brengt rust en structuur in het gesprek. Er komt aan bod wat de spanningsvolle of conflictueuze situatie voor jullie als ouders/verzorgers/partners betekent. Er wordt ruimte gemaakt om het te hebben over de wijze van communicatie. Voor de emoties die er spelen. Voor de beelden die jullie van elkaar hebben. Is er erkenning mogelijk voor ieders gevoel en situatie? Hoofdzaak is dat we gaan kijken wat er tussen jullie wel werkt. We proberen het conflictverhaal te verkleinen en ruimte te maken voor wat jullie nog wel bindt. Van hieruit is het in de gezamenlijke gesprekken mogelijk om afspraken te gaan maken.

  

Het resultaat, wat levert de mediation op?

De mediation zal in ieder geval duidelijkheid over jullie verstandhouding geven. Op ouderniveau en/of op partnerniveau. Wat werkt er wèl tussen jullie? Waar kan tussen jullie op voortgebouwd en op voortgeleefd worden? Hoe jullie dit willen kan in een overeenkomst vastgelegd worden. Met betrekking tot jullie ouderschap en de relatie tussen de gezinsleden kan er ook een ouderschapsplan gemaakt worden. 

Ook wanneer jullie niet tot overeenstemming komen kan dit kort vastgelegd worden. Een verslag of overeenkomst is echter niet noodzakelijk.

 

De rol van de mediator

Als mediator bewaak ik het proces. Zowel in het gesprek tussen jullie als over de gehele mediation. Ik kan interventies doen in het gesprek die dienen tot confrontatie of tot inzicht. Het kan steunend zijn, uitdagend zijn, maar ook prikkelend of paradoxaal. Het moet er toe leiden dat jullie het gesprek kunnen èn gaan voeren dat nodig is om perspectief uit jullie conflictueuze situatie te creëren. Als Mfn-registermediator ben ik daarbij gehouden aan de beroepscode die ik als mediator heb. Daarbij hoort onpartijdigheid en vertrouwelijkheid. Maar ook de ruimte scheppen waarin jullie in alle vrijheid een open gesprek kunnen hebben zonder dat je meteen ergens aan vast zit. Na afloop moeten jullie als betrokkenen het gevoel hebben dat beslissingen die jullie genomen hebben ook volledig jullie beslissing was (en niet die van een derde partij).

 

Follow Up

Het is in mediation met mij ook mogelijk om na verloop van tijd nog een follow up-gesprek te hebben. Nadat jullie besluiten hebben genomen of afspraken hebben gemaakt is het goed om na enige tijd nog eens met elkaar om de tafel te gaan om het verloop daarvan te bespreken. Wat gaat er goed? Hoe kunnen we het nog meer versterken? waar ben je minder tevreden over en wat vraagt nog aanpassing? een dergelijk gesprek zou bijvoorbeeld na 3 maanden of na een half jaar kunnen.