jongeren en conflicten met hun ouders

 Jongeren en het gebruik van mediation

Het kan voorkomen dat je in de knel zit met een situatie thuis, maar je wilt liever geen hulpverlener inschakelen. Misschien ben je bang dat deze je ouders gaat aanspreken over privé zaken en dat je ouders je dit kwalijk zullen nemen. Is dit op jou van toepassing? Dan heb je misschien iets aan familiemediation.

Waarom? Omdat het jou en je ouders een veilige omgeving biedt om te praten. Het helpt jou om voor jezelf op te komen, zonder dat je ouders het gevoel hebben dat je tegen ze bent. De familiemediator stelt zich neutraal op en zorgt dat iedereen aan bod komt in een gesprek.

Wat zijn de regels bij familiemediation?

Geheimhouding:
een familiemediator heeft beroepsgeheim, net als een huisarts.

Neutraal en onpartijdig:
een familiemediator is niet voor of tegen jou of je ouders, maar helpt jullie het gesprek te voeren zonder partij te kiezen.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • Je neemt contact op met de familiemediator en je maakt een afspraak
  • Je legt jouw kwestie voor aan de familiemediator.
  • De familiemediator neemt contact op met je ouders om een bemiddelingsgesprek voor te stellen. De familiemediator zorgt er voor dat jouw ouders weten dat er geheimhouding geldt en dat jij dit voorgesteld hebt, omdat je graag wilt proberen er zelf met ze uit te komen op een zorgvuldige manier.
  • Het gesprek vindt plaats op een door jou en je ouders gekozen plaats.
  • Na een paar weken neemt de familiemediator contact met jou en je ouders op om te vragen of het is gelopen zoals je wenst.

Een alternatief voor hulpverlening.

Familiemediation is een alternatief voor hulpverlening, op het moment dat jongeren en ouders niet meer normaal met elkaar in gesprek kunnen om tot oplossingen te komen. Wanneer een gesprek escaleert, weten hulpverleners vaak niet meer wat ze moeten doen. Ze zijn handelingsverlegen en helaas spreken wij uit eigen ervaring. We hebben in de praktijk gemerkt dat de inzet van mediation juist in deze situaties kan leiden tot wederzijds begrip. Het gezin kan in een veilige omgeving met elkaar in gesprek komen. De neutrale opstelling van de familiemediator zorgt ervoor dat iedereen in het gesprek aan bod komt en zijn/haar verhaal kan doen. Met name voor de jongere is het vaak een nieuwe ervaring om als volledig gelijkwaardige met de ouders in gesprek te gaan.

De mediator treedt net als in andere vormen van mediation op als gespreksleider en procesbewaker. Zijn neutraliteit en meerzijdige partijdigheid heeft bij de gezinnen een goede uitwerking. Zij zijn vaak hulpverleningsrelaties gewend waar met goedbedoelde adviezen sturend werd opgetreden.