MEDIATION ALS JEUGDHULPVERLENINGSAANBOD

 

In het kader van de Jeugdwet kan in Friesland verwezen worden naar Familiekwestie. Dit hulpverleningsaanbod is voor de jeugdwet gecontracteerd binnen sociaal Domein Fryslân. De mediators/hulpverleners zijn registermediator bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en zijn SKJ-geregistreerd.

 

In het kader van herstelgerichte trajecten kan voor de eerste 4 ondersteuningsprofielen (zie SDF) verwezen worden naar het specialistische jeugdhulpaanbod van Familiekwestie


Wanneer naar Familiekwestie verwijzen?

Het aanbod van Familiekwestie gedaan wordt gedaan in de eerste 4 'lichtere' ondersteuningsprofielen. Vanuit preventie willen we voorkomen dat gezinssituaties escaleren, dat de ontwikkeling van kinderen (verder) in de knel komt en willen we vooral perspectief bieden aan de gezinsleden.

Gezinscommunicatie, vergroten opvoedingsvaardigheden, relatieproblematiek, onuitgesproken gezinskwesties, huiselijk geweld situaties, problemen in omgangsregelingen, ambulante begeleide omgang zijn aspecten die bij Familiekwestie aan bod kunnen komen.


Wachtlijst

De actuele wachtlijst (december 2022) bij Familiekwestie bedraagt 1 a 2 maanden. Er is wel altijd telefonisch overleg mogelijk om af te stemmen over een aanmelding. ook is een eventuele voor-intake vaak mogelijk. De daadwerkelijke start van een traject zal dan later in de tijd zijn.