Dit deel van de website is onder constructie. In het najaar 2024 wordt nieuwe informatie hier zichtbaar.
In de tussen tijd kun je telefonisch contact opnemen met Hans Geleynse, 06 45 00 28 77, over de mogelijkheden voor hulpverleningstrajecten.

Preventie

Veel gemeenten zien een toename van complexe scheidingen maar hebben het preventieve veld, de voorliggende voorzieningen, niet optimaal ingericht. Om te voorkomen dat scheidingen complex worden, is veel mogelijk. Er kan een analyse van de situatie binnen uw organisatie aangevraagd worden, waarbij Familiekwestie kan ondersteunen in de vormgeving van een sluitend aanbod.