Conflicten en spanningen in een gezin kunnen voor veel onrust, verdriet, onbegrip en gemis zorgen

 

Ruzie met een gezinslid? Voortdurende spanningen in huis? En lost het zich maar niet op? de communicatie in huis loopt stroef of slecht? Is er sprake van dreigementen of  van fysieke of verbale agressie? U zou dat wel anders willen maar het lukt niet. De kinderen hebben er last van maar een oplossing of is voor u niet gemakkelijk te bewerkstelligen.

 

Veranderde verhoudingen

Deze voorbeelden kunnen veel impact hebben op een gezin. De verhoudingen zoals ze waren zijn veranderd. En het lukt de gezinsleden niet om de situatie te verbeteren. Tot frustratie en boosheid van betrokkenen. Maar soms ook tot (ogenschijnlijke) tevredenheid of opluchting van sommigen. "Het is maar goed dat ik niet met die lastpak hoef te praten en veel weg ben, dat scheelt mij een hoop opwinding".

 

De impasse doorbreken

Conflicten in de gezinssfeer kunnen al lang spelen. Mediation kan een middel zijn om de impasse te doorbreken. Om de vastgelopen gesprekken en de verstoorde verstandhoudingen bespreekbaar te maken. In een open gesprek aan de mediationtafel. Waar hardop gedacht kan worden en waar ervaringen nieuwe betekenissen kunnen krijgen. Waar erkenning naar elkaar toe een rol kan krijgen. Maar ook hoe dit zou kunnen leiden tot een oplossing in de gespannen gezinssituatie.